emekli

kapısı çalan
hiç dostu kalmamıştı
ekmekten başka
et,süt,yumurta
umut
unut,unut,unut!